Quy định

1. Đăng tin phải đăng đúng chuyên mục. Bản quyền tin đăng thuộc về chính khách hàng.
2. Những bài viết vi phạm các điều sau sẽ bị chỉnh sửa, biên tập lại nội dung hoặc xoá ngay mà không cần phải thông báo:
- Bài viết có nội dung không phù hợp với chuyên mục.
- Bài viết dùng tiếng Việt không có dấu, hoặc bài viết toàn bằng chữ HOA, có quá nhiều ký tự đặc biệt.
- Những bài viết trùng lặp trong một hoặc nhiều chuyên mục.
- Bài viết gửi sai chuyên mục.
- Bài viết sử dụng những từ ngữ thô tục, hoặc sử dụng nhiều từ cố ý viết sai chính tả.
- Các bài viết không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chuyên mục. Những bài viết này sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục có nội dung phù hợp hơn.
3. Tin đăng phải có địa chỉ liên lạc cụ thể.
4. Tiêu đề phải cụ thể và ngắn gọn để người đọc biết ngay bạn muốn nói gì trước khi xem tin. Không gửi các bài viết có tiêu đề không mô tả được nội dung bài viết, tiêu đề quá dài. Tùy mức độ vi phạm mà chúng tôi có thể chỉnh sữa hoặc xóa bỏ ngay lập tức.
5. Bạn được phép gửi các bài viết, tin tức sưu tầm từ các nơi khác nhưng phải ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc.
6. Không gửi bài viết bằng tiếng Việt không có dấu hoặc có dấu nhưng không rõ ràng.
7. Những bài đăng tin mới nếu gửi quá 2 bài cùng nội dung hoặc nội dung tương tự trong 1 hoặc nhiều chuyên mục sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
1. Đăng tin phải đăng đúng chuyên mục. Bản quyền tin đăng thuộc về chính khách hàng.
 
2. Những bài viết vi phạm các điều sau sẽ bị chỉnh sửa, biên tập lại nội dung hoặc xoá ngay mà không cần phải thông báo:
 
- Bài viết có nội dung không phù hợp với chuyên mục.
- Bài viết dùng tiếng Việt không có dấu, hoặc bài viết toàn bằng chữ HOA, có quá nhiều ký tự đặc biệt.
- Những bài viết trùng lặp trong một hoặc nhiều chuyên mục.
- Bài viết gửi sai chuyên mục.
- Bài viết sử dụng những từ ngữ thô tục, hoặc sử dụng nhiều từ cố ý viết sai chính tả.
- Các bài viết không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chuyên mục. Những bài viết này sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục có nội dung phù hợp hơn.
 
3. Tin đăng phải có địa chỉ liên lạc cụ thể.
 
4. Tiêu đề phải cụ thể và ngắn gọn để người đọc biết ngay bạn muốn nói gì trước khi xem tin. Không gửi các bài viết có tiêu đề không mô tả được nội dung bài viết, tiêu đề quá dài. Tùy mức độ vi phạm mà chúng tôi có thể chỉnh sữa hoặc xóa bỏ ngay lập tức.
 
5. Bạn được phép gửi các bài viết, tin tức sưu tầm từ các nơi khác nhưng phải ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc.
 
6. Không gửi bài viết bằng tiếng Việt không có dấu hoặc có dấu nhưng không rõ ràng.
 
7. Những bài đăng tin mới nếu gửi quá 2 bài cùng nội dung hoặc nội dung tương tự trong 1 hoặc nhiều chuyên mục sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
Lên đầu trang